Om föreningen

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Vi skapar nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.

Lokalavdelningen i Haparanda erbjuder Dig att delta i våra kulturarrangemang, resor och övrig verksamhet.

Vår förhoppning är att Ni som redan är medlemmar i föreningen, finner att vårt program är intressant samt att Du som väljer att bli medlem, känner Dig varmt välkommen till Föreningen Norden. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Du som är medlem, skicka/lämna gärna din e-post adress till någon av styrelsemedlemmarna för att underlätta informationsspridningen.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.