Till dig som funderar på att bli medlem!

Föreningen Norden står bland annat för öppenhet, fri rörlighet, passfrihet, samtal, utbyte och samarbete mellan grannar i Norden. Vi tar ofta för givet att en sådan gemensam Nordisk vilja alltid kommer att råda, men vad många av oss glömmer bort är, att den Nordiska tanken måste underhållas och utvecklas, för att vara stark. Ett arbete även för kommande generationer. Medlemmar i lokalavdelningen av Föreningen Norden är de gräsrötter som håller lågan brinnande på den lokala nivån i samverkan med andra lokalavdelningar i närområdet på Nordkalotten.  Som medlem i vår förening, aktiv eller stödjande, medverkar du till att den Nordiska tanken lever vidare i vårt samhälle och i förlängningen hela Norden.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften för huvudmedlem är 175: – och för familjemedlem 25: – (det första året sedan höjs den till 50:-/år) 125: – går till förbundet för att täcka kostnaderna för bland annat medlemstidningen och medlemsregistret. Återstående belopp tillfaller lokalavdelningen.

Via www.norden.se får du information om hur man blir medlem i Föreningen Norden.

/Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda