Projektbeskrivning: Finland 100 år

Projektbeskrivning: Finland 100 år

”Gränsens betydelse för demokratisk utveckling, med fokus på ungdomar i gränsland”

Syfte/mål: Syftet med projektet är att synliggöra riksgränsens positiva kraft för demokrati och utveckling. Utifrån detta skapa förutsättningar för ungdomar, via nätverket kring dem, till att de får en positiv bild av sin hemkommun och ser goda möjligheter att stanna eller återvända till sin hemort efter studier och erfarenheter.

Projektet kommer att genomföras i samverkan med Pohjola – Nordens lokalavdelning i Torneå, Sverigefinska folkhögskolan och Haparanda Stad.

Vi tycker att det är viktigt för Haparanda och Torneåbor att få exempel på framgångsfaktorer som sker tack vare gränsen och dess utvecklingskraft. Tanken är att fler skall känna till och vara stolta över att bo och verka i en gränsregion.

Vi kommer att arbeta med 4 olika teman under 2017:

1)      Utbildningssektorn
2)      Handel- och besöksnäringen
3)      Kultur och fritid
4)      Varför valde vi att bosätta oss i Haparanda/Tornio

Vi kommer att genomföra de olika teman i form av föreläsning där olika aktörer från Haparanda och Tornio kommer att berätta och föreläsa om framgångsfaktorer inom respektive område kopplat till gränsens kraft.

Föreläsningarna kommer att genomföras 1 gång/kvartal och ambulera mellan Haparanda och Tornio.

Föreläsningarna skall vara öppna för allmänheten och marknadsföras både i Haparanda och Tornio.

Föreläsningarna skall vara både på svenska och finska och tolkas. Den tornedalska och finska kulturen kommer att belysas under tema 3, men även genomsyra alla de övriga teman eftersom de är gränsöverskridande.

Vi ser att detta projekt synliggör firandet av Finland 100 år.

— Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda

 

INBJUDAN

TA CHANSEN ATT UTVECKLAS PÅ GRÄNSEN – öppen föreläsningsserie om fyra tillfällen.

Första temat handlar om UTBILDNING

Föreläsare från:

  • Lapin Amk/Yrkeshögskolan Torneå
  • Ammattiopisto Lappia/Yrkesskolan Torneå
  • Sverigefinska folkhögskolan
  • Språkskolan

Simultantolkning

Datum: måndag den 20 februari 2017
Tid: 17.00 – 18.30  svensk tid
Plats: Sverigefinska folkhögskolans aula, Torget 3, Haparanda

Målgrupp:
Företagare, behöver ni anställda som kan svenska eller finska? Behöver ni praktikanter?
Lärare, ungdomsledare, föräldrar, far-och morföräldrar som vill hjälpa barn/ungdomar att hitta utbildningsalternativ lokalt i Torneå eller Haparanda. Alla, ung som gammal, är välkomna till denna kostnadsfria information.

Nästa föreläsning genomförs under våren och presenteras närmare vid informationstillfället.

Frågor: Ola Backe, mobil: +46 (0)73 80011 76 eller backe.ola@gmail.com

Föreningen Norden Haparanda och Pohjola Norden Torneå i samverkan med Haparanda Kommun, Sverigefinska folkhögskolan, Lapin-Piiri Pohjola-Norden och Föreningen Norden Sverige under temat Finland 100 ÅR

— Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda och Pohjola-Norden Torneå