HaparandaTornio-andan

195 Norden – medlemmar i HaparandaTornio-området

I vårt samarbete använder vi begreppet ”HaparandaTornio-andan”, som innebär ett positivt tänkande och handlande av oss som bor och är verksamma i våra städer.

I stället för att fokusera på negativa hinder i vardagslivet lyfter vi alla möjligheter som erbjuds oss. Enbart ett kreativt tänkande öppnar många dörrar inom oss och skapar nya förutsättningar för utveckling. Om inte annat, så mår vi bättre.

Vi är allt för många som ofta stöter på ett pessimistiskt synsätt och ifrågasättande, både i arbetets- och privatliv. Är det inte dags att nu ändra på ”ej se kannate” till ”kyllä se kannattaaa”?!

I samverkan har HaparandaTornio fler möjligheter till en positivare framtid! Gränsstädernas närhet till varandra ger oss förutsättningar som inte finns på någon annan plats i Norden, kanske inte ens i Europa.

Föreningen Norden Haparanda och Pohjola-Norden Tornio