Hej Nordenvän!

Hej Nordenvän!

Snart är detta verksamhetsår till ända. Ett år som präglats av temat Finland 100 ÅR i samtliga av våra arrangemang.

Utöver de sedvanliga aktiviteterna har vi satsat på två projekt: ”Gränsens betydelse för demokratisk utveckling med fokus på ungdomar i gränsland” samt ”Barents”. Det sistnämnda är ett samarbete med Haparanda Stad för att återuppta mellanfolkliga kontakter på gräsrotsnivå som tidigare varit aktiva inom Barentsområdet.

Via vår hemsida, www.haparanda.norden.se och sändlista, strävar vi efter att informera dig om aktuella aktiviteter, men även önskemål om dialog med oss i styrelsen.
Fred, öppenhet och demokrati är våra hjärtefrågor som vi har valt att lyfta fram som särskilt viktiga. Vi vill sprida kunskap, utveckla vänskapsband och underlätta samarbete för att genomföra våra hjärtefrågor.

Vår förhoppning är att du väljer att fortsätta som medlem i vår förening och att vi får ett givande Nordenår 2018!

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

— Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda