Tillställning

Föreningen Norden 100 år, kl. 12:00 – 15:00

Under mars månad 2019 kommer Föreningen Norden Haparanda att i olika sammanhang genomföra en aktiv medlemsvärvningskampanj i kommunen, via media och ”torginformation”. Målsättningen är bland annat att informera om föreningens roll i det vardagliga nordiska samarbetet samt de möjligheter som finns för yngre och äldre att påverka föreningens framtida roll i morgondagens samhälle lokalt såväl som i övriga Norden.

Lördagen den 23 mars, Nordens Dag, genomför vi ett arrangemang på Sverigefinska folkhögskolan för att fira Norden 100 ÅR.

Tid: kl. 12.00 – 15.00

Tema: Föreningen Nordens framtida roll

Föreläsare:
– Tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
– Riksdagsledamot, Finland
– Riksdagsledamot Hans Wallmark

Tolkning till svenska och finska

Uppträdande/underhållning:
Sång av ungdomar från Haparanda och Kemi

Dryck med tilltugg serveras

Välkomna!
Styrelsen, www.haparanda.norden.se