Styrelse

Kort sammanfattning från verksamhetsåret 2017

2017 har varit ett händelserikt år under temat Finland 100-år i vår verksamhet. Vi har genomfört och deltagit i minst 30 olika arrangemang i samverkan med distrikt, skolor, kommun, bibliotek, Pohjola-Norden Torneå och Kemi med flera som handlat om fest, teater, studiebesök, författarträffar, projekt, vänortssamarbete, utbildning, föreläsningar, information, resor m m.

Projektmedel har efter ansökan erhållits från Haparanda kommun, och Föreningen Norden Sverige och Länsstyrelsen Norrbotten. Vi har även lagt mycket tid på att värva nya medlemmar med positivt resultat.

Styrelsearbetet har skett genom föreskrivna möten. Mellan mötena har aktiv dialog genomförts via mail och telefon i syfte att alltid uppdatera samtliga styrelsemedlemmar samt ersättare.

Informationen till medlemmar har skett via hemsidan och mail, 99 % av medlemmarna har e-postadress. Utförligare information lämnas av ordföranden om så önskas.

Haparanda lokalavdelning Föreningen Norden
Styrelsen

 

 


 

Verksamhetsplan för 2018

Huvudtemat för vår verksamhet kommer att vara språkförståelse mellan nordbor.

Målsättning är att under 2018 förverkliga följande aktiviteter:

  • Nordiskt Gästabud
  • Nordens dag
  • Årets Nordist
  • Kura skymning
  • Norden i Skolan
  • Inbjuda nordister till höstfest (surströmming) samt arrangera resor.
  • Utveckla samarbetet med Haparanda kommun på olika nivåer.
  • I projektform stimulera de mellanfolkliga kontakterna i Barentsregionen.

 

 

Haparanda 2018-02-28

 

 


 

Styrelsen för lokalavdelningen

Föreningen Norden.

Ordförande och medlemsansvarig

Ola Backe

Sekreterare

Sirkka-Liisa Stock

Kassör och medlemsansvarig

Ritva Niska

Text och foto

Kari Roininen

Ledamot

Christina Lugnet

Ersättare

Lars Kero

Anna-Lisa Häggström

Ej med i styrelsen

Webbansvarig

Mats Holmgren

Skolansvarig

Petra Wallin

 

 

Kontakta Haparandas lokalavdelning

E-post: nordenhaparanda@gmail.com