Styrelse

Kort sammanfattning från verksamhetsåret 2016
Föreningen Norden Haparanda

2016 har varit ett händelserikt år. Vi har genomfört och deltagit i minst 30 olika arrangemang i samverkan med distrikt, skolor, kommun, bibliotek, Pohjola-Norden Torneå och Kemi med flera som handlat om fest, teater, studiebesök, författarträffar, projekt, vänortssamarbete, utbildning, föreläsningar, information, resor, m.m.

Projektmedel har efter ansökan erhållits från Haparanda kommun och Föreningen Norden Sverige. Vi har även lagt mycket tid på att värva nya medlemmar med positivt resultat.

Styrelsearbetet har skett genom föreskrivna möten. Mellan mötena har aktiv dialog genomförts via mail och telefon i syfte att alltid uppdatera samtliga styrelsemedlemmar samt ersättare. Informationen till medlemmar har skett via hemsidan och mail, 99 % av medlemmarna har e-postadress. Utförligare information lämnas av ordföranden om så önskas.

Haparanda lokalavdelning Föreningen Norden
Styrelsen

Verksamhetsplan för 2017

Ledorden för vår verksamhet kommer att vara gemenskap, grannskap och språkförståelse mellan nordbor

I samtliga våra aktiviteter under 2017 kommer temat att vara Finland 100 År

Målsättning är att genomföra följande:

• Nordiskt Gästabud

• Nordens dag

• Årets Nordist

• Kura skymning

• Norden i Skolan

• Höstfest för nordister

• Arrangera författarmöten samt resor

• Utveckla samarbetet med Haparanda kommun, våra vänorter och andra aktörer på olika nivåer, bland annat i projekteten “Gränsens betydelse för demokratisk utveckling med fokus på ungdomar i gränsland” samt projektet ”Barentssamarbete 2017”

• Samverka med olika norden avdelningar och distrikt på Nordkalotten för att underlätta människors möjlighet att umgås över alla gränser såväl i arbets- som privatliv

Haparanda 2017-02-23

 

 


 

Styrelsen för lokalavdelningen

Föreningen Norden.

Ordförande och medlemsansvarig

Ola Backe

Sekreterare

Sirkka-Liisa Stock

Kassör och medlemsansvarig

Ritva Niska

Text och foto

Kari Roininen

Ledamot

Christina Lugnet

Ersättare

Raija Hiivala

Anna-Lisa Häggström

Ej med i styrelsen

Webbansvarig

Mats Holmgren

Skolansvarig

Petra Wallin

 


 

Kontakta Haparandas lokalavdelning

E-post: nordenhaparanda@gmail.com