Haparanda

Haparanda

Styrelse

Till Dig som är medlem i vår förening

Hej!

Styrelsen tackar Dig för ditt stöd till vår verksamhet under 2018. Vi upplever att under de senaste åren har de nordiska frågorna blivit allt viktigare i en orolig värld med många människor på flykt från eländiga levnadsförhållanden, som vi ofta har svårt att ens föreställa oss.

I olika sammanhang har Föreningen Norden strävat efter att visa hur ett samarbete på föreningsnivå, mellan länder kan förebygga fördomar samt missförstånd och i stället skapat mellanfolkliga relationer som underlättat umgänget över alla gränser i så väl privat- som arbetsliv.

Föreningen Norden firar sitt 100-årsjubileum nästa år och detta kommer vi att uppmärksamma på olika sätt. Vi söker nya vägar för det fortsatta gränsöverskridande arbetet och vår förhoppning är att fler länder tar lärdom av vår modell i Norden.

Vi i styrelsen hoppas att Du fortsätter att vara medlem i vår förening. Genom ditt medlemskap är du med och bygger det framtida nordiska samarbetet.

Hälsningar,
– Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda

 

 


 

Verksamhetsplan för 2019

Huvudtemat för vår verksamhet kommer att vara språkförståelse mellan nordbor.

Målsättning är att under 2019 förverkliga följande aktiviteter:

  • Nordiskt Gästabud
  • Nordens dag
  • Årets Nordist
  • Kura skymning
  • Norden i Skolan
  • Inbjuda nordister till höstfest (surströmming) samt arrangera resor.
  • Utveckla samarbetet med Haparanda kommun på olika nivåer.
  • I projektform stimulera de mellanfolkliga kontakterna i Barentsregionen.

 

 

Haparanda 2018-02-28

 

 


 

Styrelsen för lokalavdelningen

Föreningen Norden.

Ordförande och medlemsansvarig

Ola Backe

Sekreterare

Sirkka-Liisa Stock

Kassör och medlemsansvarig

Ritva Niska

Text och foto

Kari Roininen

Ledamot

Christina Lugnet

Ersättare

Lars Kero

Anna-Lisa Häggström

Ej med i styrelsen

Webbansvarig

Mats Holmgren

Skolansvarig

Petra Wallin

 

 

Kontakta Haparandas lokalavdelning

E-post: nordenhaparanda@gmail.com