Haparanda

Haparanda

Om föreningen

Webbplatsen är under uppdatering inför året 2021. Mer info kommer!

 

Hej Norden vän!

Snart är detta verksamhetsår till ända. Ett år som präglats av temat Föreningen Norden 100 År i samtliga av våra arrangemang.

Under nästa verksamhetsår planerar vi bland annat att genomföra olika resor i samverkan med andra lokalavdelningar i vårt närområde:

— Lördag 8/2 Bussresa från Uleåborg till Jokkmokks Marknad via Torneå/Haparanda-Kalix-Luleå. 30 euro för medlem och 50 euro för icke medlem. Är du intresserad? Kontakta Ola via 073 – 800 1176 eller mail [email protected].

— I mars en teaterresa till Vasa från Piteå via Kalix-Haparanda/Torneå o.s.v.

— 6/6 resa till Uleåborg för att fira Nordens sommardagar

— 6/8 resa till Åland

— I november resa till Köpenhamn bland annat för att besöka julmarknaden på Tivoli.

Utöver ovannämnda kommer vi att satsa på de sedvanliga aktiviteterna.

Via den här webbsidan och sändlista kommer vi att informera dig om aktuella aktiviteter.

Vi är tacksamma för att ha dig som medlem i vår förening och att vi tillsammans får ett givande Nordenår 2020!

/Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda

 

__________________________

 

I föreningens Nordens centrala verksamhetsberättelse från 1943 framgår att i Norrbottens länskrets, sex avdelningar, fanns 520 medlemmar.

Haparanda lokalavdelning av föreningen Norden bildades 24 september 1943. Ordförande var rektor Hugo Tenerz.

Idag har vi 135 aktiva medlemmar och i hela distriktet finns det 547. Vi är därmed den största avdelningen i länet sett till antalet medlemmar

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Vi skapar nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.

Lokalavdelningen i Haparanda erbjuder Dig att delta i våra kulturarrangemang, resor och övrig verksamhet.

Vår förhoppning är att Ni som redan är medlemmar i föreningen, finner att vårt program är intressant samt att Du som väljer att bli medlem, känner Dig varmt välkommen till Föreningen Norden. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Du som är medlem, skicka/lämna gärna din e-post adress till någon av styrelsemedlemmarna för att underlätta informationsspridningen.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 7 500 medlemmar i Sveriges cirka 80 lokalavdelningar. Utöver det har vi 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem