Haparanda

Haparanda

Om föreningen

I föreningens Nordens centrala verksamhetsberättelse från 1943 framgår att i Norrbottens länskrets, sex avdelningar, fanns 520 medlemmar.

Haparanda lokalavdelning av föreningen Norden bildades 24 september 1943. Ordförande var rektor Hugo Tenerz.

Idag har vi 125 aktiva medlemmar och i hela distriktet finns det 547. Vi är därmed den största avdelningen i länet sett till antalet medlemmar

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Vi skapar nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.

Lokalavdelningen i Haparanda erbjuder Dig att delta i våra kulturarrangemang, resor och övrig verksamhet.

Vår förhoppning är att Ni som redan är medlemmar i föreningen, finner att vårt program är intressant samt att Du som väljer att bli medlem, känner Dig varmt välkommen till Föreningen Norden. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Du som är medlem, skicka/lämna gärna din e-post adress till någon av styrelsemedlemmarna för att underlätta informationsspridningen.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 120 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem