Nordens dag

Den 23 mars 1962 undertecknades ett avtal om det officiella nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet. 

 

Vi uppmärksammade Nordens dag genom ett samarbetsavtal mellan Föreningen Norden Haparanda, Pohjola-Norden Tornio och Kemi. I mötet på Stadshotellet i Haparanda deltog styrelseledamöter från respektive förening. Vi var rörande ense om behovet av ett utvidgat samarbete och detta resulterade i en överenskommelse om gemensamma aktiviteter som redovisas senare, bland annat via vår hemsida.