Föreningen Nordens surströmmingsfest i Haparanda

Nordenmedlemmar från Rovaniemi, Uleåborg, Kemi, Torneå och Haparanda samlades på restaurang Minerva för att tillsammans avnjuta den efterlängtade surströmmingen.

Under åtskilliga år har föreningen bjudit in till höstfest och idag är det en tradition att höstens Nordenverksamhet börjar kring datumet för surströmmingspremiären.

Festen avslutades i kabinettet med kaffe och dopp samt information från Nordkalottmötet i Tromsö. Frågan om behovet av framtida samarbete mellan närvarande avdelningar diskuterades och resulterade i ett förslag om en arbetsgrupp bestående av en deltagare från respektive förening.

Deltagarna var eniga om att arbetsgruppens första insats bör vara att övertyga respektive kommun om betydelsen av ett fungerande kalendarium med kulturella aktiviteter, som ofta efterfrågas av besökare och kommuninnevånare.

Nästa insats bör vara att uppmärksamma behovet av nyhetsrapportering mellan kommunerna och länderna. Den gränsöverskridande rörligheten skapar efterfrågan av information om vad som händer i den andra kommunen eller landet.

Haparanda 2018-08-31
Text och foto: Ola Backe och Kari Roininen