Projekt: ”Trygghet för dig som pensionär”

Varför simultantolkas inte fler aktiviteter/information från kommunen?

Blir det ointressant/hinder när man inte riktigt förstår språket? Och hur löser man det?

Projektansökan som Word-dokument
Projektansökan som PDF-fil (öppna och skriv ut)