Föreningen Norden Sverige 100 ÅR 2019, uppstart med smörgåstårta och ett välbesökt årsmöte

Foto och text: Ola Backe

Föreningen Norden Haparanda hade årsmöte onsdagen den 20 februari. Förutom sedvanliga årsmötesmöteshandlingar, uppmärksammades kommande aktiviteter kring firandet av Norden 100 ÅR.

2018 har varit ett händelserikt år med många bra arrangemang och bland alla aktiviteter är det tre som sticker ut lite extra; föreläsningen av Dick Harrison, Kura skymning och julfesten på Haparanda Stadshotell. Dessa evenemang samlade överraskande många medlemmar. En annan målsättning som uppnåtts är, utökat samarbete med Pohjola-Norden i Tornio, Kemi och Rovaniemi. 125 medlemmar är ett facit på styrelsens positiva arbete, med att synliggöra vår förening.

Utöver styrelsemöten har ett flertal digitala möten genomförts, vilket skapat kreativa förutsättningar för fler arrangemang. I stort sett har all föreningsinformation skett via mejl och vår hemsida.

Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda, www.haparanda.norden.se