Årets Nordist 2019: Leila Koivumaa Kämpe

Årets Nordist 2019 i Haparanda har utsetts:

Leila Koivumaa Kämpe

 

Motivering: Leila Koivumaa Kämpe har under många år som aktiv medlem i Föreningen Norden befrämjat och utvecklat det gränsöverskridande samarbetet bland annat genom sitt engagemang att anordna kurser, konserter på orten samt resor på Nordkalotten. En kulturell inspirationskälla som aldrig sinar.

— Ola Backe, ordförande, Föreningen Norden i Haparanda