23 mars 2019: Nordens Dag och Norden 100 ÅR

100 årsdagen firades den 23 mars på Sverigefinska folkhögskolan under temat ”Nordens framtida roll”. Drygt 60 nordister från Uleåborg, Rovaniemi, Kemi, Torneå och Haparanda hade hörsammat inbjudan. Det tre timmar långa programmet bjöd bland annat på föreläsningar av fyra eminenta föreläsare

 

 

Generalsekreterare Paula Mikkola Nordkalottrådet:
”Inte lika aktivt samarbete idag mellan Nordkalottrådet och Föreningen Norden”

 

 

Riksdagsledamot Hans Wallmark:
”Mer fokus idag på regionen Baltikum, nordiska språken har mindre betydelse för samverkan i Norden”

 

 

Ordförande för Torneå stadsstyrelse Pekka Pelttari:
”Det mellanfolkliga samarbetet har betydelsen liksom Föreningen Nordens tidigare språk- och kulturkurser samt Provinsen som en god förebild”

 

 

Tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
”Eloge till Föreningen Norden för de mellanfolkliga samarbetet och insatser i civilsamhället. Föreningens åsikter har spelat roll för viktiga beslut i Norden”

”Nordenfrågor är ’färskvara’ och bör ständigt uppmärksammas för den betydelse de har för samarbetet mellan våra nordiska länder. Genom att upprätthålla det Nordiska rummet för mellanfolkliga möten, skapas förutsättningar till samverkan mellan olika aktörer. En modell, som även bör spridas till andra intresserade länder.”

 

 

Årets Nordist i Haparanda, Leila Koivumaa Kämpe, uppvaktades med diplom och blommor.

Gunvor Asplund är den medlem som varit med längst i föreningen och Lars-Göran Holmgren är den senaste. Lars-Göran uppmärksammades med en bok och Gunvor kommer att få en bok när hon besöker Kukkola.

Firandet avslutades med mingel och ungdomar från Kemi på kantele i Restaurang Minerva.

I samverkan med Haparanda kommun, Haparandabladet, Sverigefinska folkhögskolan, Föreningen Norden Sverige, Pohjola-Norden Finland. och Haparanda Stads bildarkiv Mikael Dysholm.

 

Tolkningen till svenska/finska uppskattades av flera deltagare.