Tillställning

Finska inbördeskriget 1918 (seminarium)

FINSKA INBÖRDESKRIGET 1918 (Seminarium)

Tid: Lördagen den 1 september 2018, kl. 10:00 – 16:30 (svensk tid)
Plats: Folkets Hus, Seskarö
Seminarieavgift: 200 kr inkl. lunch och kaffe

Förhandsanmälan senast 28/8 p.g.a. servering till: [email protected] eller tfn +46 70 587 25 39

Seminariet simultantolkas svenska – finska.

Tobias Berglund
Tobias Berglund är forskare i modern politisk historia vid Uppsala universitet. Tillsammans med Niclas Sennenteg har han lagom till hundraårsminnet av händelserna skrivit boken Finska inbördeskriget. Denna tjocka bok är en beskrivning av Finska inbördeskriget, men även en bok om Sveriges förhållande till kriget. Titeln på hans föredrag är: ”Finska inbördeskriget – ett svenskt krig?”

Henri Nordberg
Henri Nordberg, tidigare chef på Tornedalens museum, behandlar i sitt föredrag händelserna i Torneå och Haparanda 1918. Under Första Världskriget utgjorde gränsstäderna en riktig port till världen. Till tidsepoken hörde också Finlands självständighet och det blodiga inbördeskriget. I Torneå kulminerade situationen till en strid mellan den vita armen och ryska reguljära trupper. I striden deltog inga röda. Från Torneås synvinkel kan man kalla kriget ett frihetskrig.

Rainer Andersson
Rainers mamma är från Finland. För att förstå sin morfars historia blev Rainer intresserad av händelserna i Finland och skrev boken 1999 ”Vad gjorde Du i Finland, far?” Infallsvinkeln är det svenska deltagandet i inbördeskriget med fokus på familjen Palme. I boken följer han bl.a. Nils Palme (farbror till statsminister Olof Palme och yngre bror till den Olof Palme som stupade i Tammerfors) och den så kallade Svenska Brigaden som sattes ihop av frivilliga. Rainers inlägg kommer att ha fokus på familjen Palmes engagemang, regeringens förhållning och arbetarrörelsens protester mot det svenska deltagandet.

Tuulikki Pekkalainen
Närmare etthundra barn som var under femton år hamnade i straffrättsliga rättegångar. En del av dessa barn fanns med i hennes bok Barnen i krig (Lapset sodassa) som utkom 2014. Tuulikki är den första som letat fram barnen från katalogerna över fångar i lägren. Sammanlagt fanns det nästan 1500 barn i lägren.

Arrangörer: Stiftelsen Jukola i samverkan med Sverigefinska folkhögskolan, ABF, Föreningen Norden, Kulturkansliet i Torneå och Seskarö hembygdsförening