Tillställning

Föreningen Nordens distriktstämma i Luleå

Föreningen Nordens distriktstämma i Luleå.
Information lämnas av Ola Backe.
Tid: Lördagen den 12 mars kl 10:00.