Tillställning

Månadens nordiska film – November: ”The Idealist / Idealisten”

MÅNADENS NORDISKA FILM

HÖSTEN 2016

Serien växer igen! I höst erbjuder vi handplockade nordiska filmer redan på elva orter. I serien förevisas ett urval aktuella och intressanta filmer, varav en del sådana som inte annars når de finländska biograferna. Månadens nordiska filmer är ett sätt att råda bot på bristen av nordisk film på biografernas ordinarie repertoarer. Serien arrangeras av Walhalla rf och Svenska nu i samarbete med de lokala arrangörerna samt Sveriges ambassad, Danmarks ambassad, Kulturkontakt Nord, Folktinget, Kärlek & Anarki och Finlandssvenskt filmcentrum.

Info om serien, visningarna och samarbetspartner: walhalla.fi

Visningsplatser & samarbetspartners:

TornioHaparanda/TorneåHaparanda: Aineen taidemuseo, Pohjola-Norden

Program:

TornioHaparanda

Aineen taidemuseo

10.11. klo 17.30 THE IDEALIST/Idealisten (Christina Rosendahl, Tanska/Danmark 2015) 114 min, K/F 12, finsk textning

 

Fritt inträde

Tilläggsinfo: www.walhalla.fi

 

Filmer

 

THE IDEALIST/Idealisten (Christina Rosendahl, Tanska/Danmark 2015) 114 min, K/F 12

En verklighetsbaserad thriller om det mest hemlighållna kapitlet i Danmarks närhistoria. Under Kalla kriget, 1968, störtar ett amerikansk B-52 bombplan lastat med fyra vätebomber i den amerikanska militärbasen i Thule på Grönland. Både den danska och amerikanska regeringen meddelar att läget är under kontroll. Tjugo år senare tar en man som arbetat i Thule kontakt med Poul Brink som är radiojournalist. Mannen menar att hans kollegor nu lider och dör av en mystisk sjukdom som direkt kan kopplas till händelsen tjugo år tidigare. Brinks misstankar väcks och han inser snart att spåren leder honom till både den danska och amerikanska regeringen.

Visas i samarbete med Danmarks ambassad.

Föreningen Norden Haparanda i samverkan med Pohjola-Norden Torneå