Haparanda

Haparanda

Styrelse

Till Dig som är medlem i vår förening

Hej!

Styrelsen tackar Dig för ditt stöd till vår verksamhet under 2019. Vi upplever att under de senaste åren har de nordiska frågorna blivit allt viktigare i en orolig värld med många människor på flykt från eländiga levnadsförhållanden, som vi ofta har svårt att ens föreställa oss.

I olika sammanhang har Föreningen Norden strävat efter att visa hur ett samarbete på föreningsnivå, mellan länder kan förebygga fördomar samt missförstånd och i stället skapat mellanfolkliga relationer som underlättat umgänget över alla gränser i så väl privat- som arbetsliv.

Föreningen Norden firar sitt 100-årsjubileum 2019 och detta kommer vi att uppmärksamma på olika sätt. Vi söker nya vägar för det fortsatta gränsöverskridande arbetet och vår förhoppning är att fler länder tar lärdom av vår modell i Norden.

Vi i styrelsen hoppas att Du fortsätter att vara medlem i vår förening. Genom ditt medlemskap är du med och bygger det framtida nordiska samarbetet.

Hälsningar,
– Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda

 

 

 


 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019

Klicka här för att läsa årsredovisningen och verksamhetsberättelsen 2019 (PDF-dokument)

 

 

 


Styrelsen för lokalavdelningen

Föreningen Norden.

Ordförande och medlemsansvarig

Ola Backe

Sekreterare

Lars Kero

Kassör och medlemsansvarig

Ritva Niska

Text och foto

Kari Roininen

Ledamot

Christina Lugnet

Kari Roininen

Ersättare

Sally Holmgren

Sirkka-Liisa Stock

Ej med i styrelsen

Webbansvarig

Mats Holmgren

Skolansvarig

Petra Wallin

 

 

Kontakta Haparandas lokalavdelning

E-post: [email protected]