Haparanda

Haparanda

Styrelse

Till Dig som är medlem i vår förening

Hej!

Styrelsen tackar Dig för ditt stöd till vår verksamhet under 2019. Vi upplever att under de senaste åren har de nordiska frågorna blivit allt viktigare i en orolig värld med många människor på flykt från eländiga levnadsförhållanden, som vi ofta har svårt att ens föreställa oss.

I olika sammanhang har Föreningen Norden strävat efter att visa hur ett samarbete på föreningsnivå, mellan länder kan förebygga fördomar samt missförstånd och i stället skapat mellanfolkliga relationer som underlättat umgänget över alla gränser i så väl privat- som arbetsliv.

Föreningen Norden firar sitt 100-årsjubileum 2019 och detta kommer vi att uppmärksamma på olika sätt. Vi söker nya vägar för det fortsatta gränsöverskridande arbetet och vår förhoppning är att fler länder tar lärdom av vår modell i Norden.

Vi i styrelsen hoppas att Du fortsätter att vara medlem i vår förening. Genom ditt medlemskap är du med och bygger det framtida nordiska samarbetet.

Hälsningar,
– Styrelsen för Föreningen Norden Haparanda

 

 


 

Verksamhetsplan för 2019

I all vår verksamhet kommer temat Föreningen Norden 100 ÅR och Framtiden att ha en central roll.

Målsättning är att under 2019 förverkliga följande aktiviteter:

— Nordiskt Gästabud
Nordens dag
Årets Nordist
Kyra skymning
Norden i Skolan
Höst- och julfest
Författarträffar
Resor

Utveckla samarbetet med Haparanda kommun på olika nivåer, till exempel via riktad information till kommunens politiker om föreningen Norden.
I samverkan med andra aktörer även stimulera de mellanfolkliga kontakterna i Barentsregionen.

 

Haparanda 2019-02-20

 

 


 

Årsredovisning 2018

 

Förvaltningsberättelse 2018

Haparanda-avdelningen hade vid åretsslut 125 medlemmar.

 

Aktiviteter/arrangemang/projekt under året

Årsmöte hölls 28/2 2018 med föreläsning av Jan Tollin.

I övrigt har sex styrelsemöten hållits under året.

 

Övrigt:

— 23/3 Årets nordist Markku Putila. Motivering: Markku är en pensionerad musiklärare från Kulturskolan i Haparanda och en skicklig klarinettist. Redan under sina yrkesverksamma år intresserade han sig för körsång och har sedan drygt 30 år verkat som dirigent för två körer, Gränsklang/Rajansävel i Haparanda och PRO-kören Lyckan i Kalix, vilket han fortfarande gör som pensionär. Genom sitt engagemang som körledare på gräsrotsnivå verkar han för den gränsöverskridande samhörigheten mellan människor.


Foto: Lars Stenman

Nordens dag firades 23/3, med ett gemensamt möte på Statt i Haparanda, tillsammans med Nordenföreningar från Tornio och Kemi. Deltagarna beslöt att genomföra gemensamma planeringsmöten två gånger per år.

En historisk föreläsning om befolkningsvandring i Sverige med professor Dick Harrison. En lyckad satsning med en nästan fullsatt aula av historieintresserade åhörare. Sponsrad av företag, studieförbund och bibliotek, se hemsidan. Tolkning Raija Hiivala.

Sommaren 2018, Haparandas äldsta hus – antagligen med anor från 1600-talet står och förfaller. Nu vill kulturhistoriskt intresserade i staden att man försöker rädda huset. Dess ägare, Bengt Lundin, Haparanda, har sonderat möjligheterna till stöd från Länsstyrelsen att rusta upp och rädda ”Färjkarlens Hus” för att bli en framtida symbol för Haparanda och Torneås historia. Föreningen har aktivt medverkat för att huset skall bevaras för kommande generationer. Reportage i Nordens Tidning.


”Färjkarlens hus”, en kulturhistorisk pärla i trä från 1600-talet

Traditionellt surströmmingsätande skedde i Minerva 31/8 2017 med deltagare från Tornio, Kemi, Rovaniemi, Uleåborg och Haparanda. Deltagarna beslöt att arbeta för bättre information i respektive kommuns kalendarium samt fler artiklar i massmedia som berör Norden. Reportage i Nordens Tidning.

Tillställning 1 september 2018 Finska inbördeskriget 1918 (seminarium) på Seskarö

Ordföranden deltog i Nordkalottkonferensen i Tromsö 23-26/8. 2020 är det Distriktet Norrbotten som arrangerar konferensen.

Vår förening deltog med 5 personer på Föreningen Nordens informationsmöte i Luleå 26/9. Information av generalsekreterare Bo Andersson.

Kura skymning ordnades i samarbete med biblioteket 8/11. Ca 55 deltagare.

Ordföranden deltog i Föreningen Nordens lyckade ordförandekonferens där bland annat deltagarna redovisade avdelningarnas verksamhet. Temat var Föreningen Norden 100 ÅR

Föreningens julfest anordnades på Haparanda Stadshotell 30/11 i samarbete med Kemi och Tornio föreningar. Ca 40 Nordenmedlemmar från Finland och Sverige deltog. Program: Tiernapojat. Innan julfesten erbjöds medlemmarna på en gratis visning av Landskapsmuseet, med bland annat Our Stories.

I samarbetet med Pohjola-Norden har våra medlemmar även detta år haft möjligheten att ta del av Månadens Nordiska Film, en serie om fyra filmer som visats gratis i Aines Konstmuseum Tornio.

 

Projekt:

”Barents samarbete”, EU-projekt genomfördes under 2017 och slutredovisning skedde i januari 2018.

2017 påbörjades ”Trygghet för dig som pensionär” och firandet av ”Föreningen Norden 100 År”. Dessa finns på vår hemsida.

Föreningen Norden Haparanda

 

 


Styrelsen för lokalavdelningen

Föreningen Norden.

Ordförande och medlemsansvarig

Ola Backe

Sekreterare

Lars Kero

Kassör och medlemsansvarig

Ritva Niska

Text och foto

Kari Roininen

Ledamot

Christina Lugnet

Kari Roininen

Ersättare

Sally Holmgren

Sirkka-Liisa Stock

Ej med i styrelsen

Webbansvarig

Mats Holmgren

Skolansvarig

Petra Wallin

 

 

Kontakta Haparandas lokalavdelning

E-post: [email protected]